Serwo Mini Standard
   Serwomechanizm firmy GWS Długość 28mm Szerokość 13mm wysokość z orczykiem 33mm głębokość od mocowania do dolnej krawędzi serwa 18mm, Waga 15g