Serwo Mini
   Serwomechanizm firmy GWS Długość 21mm Szerokość 11mm wysokość z orczykiem 25mm głębokość od mocowania do dolnej krawędzi serwa 14mm, Waga 6g