S9255
   Serwomechanizm firmy Futaba, serwo podwójenie łożyskowane z metalową przekładnią. Dane techniczne na ostatnim zdjęciu. Zastosowanie - śmigłowce klasy 90, modele lotniczne klasy gigant.