Fairwind 900
   Model firmy Kyosho Fairwind 900.

Instrukcja obsługi modelu Fairwind 900 w formacie pdf - TUTAJ

Opis sprzedawanego modelu:
Model nowy, nieużywany, bez uszkodzeń mechanicznych. Natomiast w zestawie brakuje niektórych elementów wyposażenia modelu z istotnych i zauważonych braków zestaw nie posiada: pianek uszczelniających pokrywę luku, olinowania, piasty oraz tulei przez którą przechodzi płetwa steru - zobacz ilustrację w instrukcji obsługi pkt10 - brakuje mosiężnej rurki nr11 która jest wklejana w element A-1 - jest w zestawie, dokładamy zastępczą rurkę którą można wykorzystać do dorobienia brakującego elementu. Brakuje również orczyka o numerze 14 z ilustracji pkt11. Następnym zauważonym brakiem jest brak olinowania - dokładamy olinowanie od innego modelu które można z powodzeniem zastosować w sprzedawanym modelu. W zestawie nie ma również oryginalnego Sailing`u , można go dorobić z blaszki duralowej lub zastosować dołączony również z innego modelu. W ramach rekompensaty dokładamy dwa nowe serwomechanizmy:
1.Serwo steru
2.Serwo z ramieniem do obsługi żagli.