Ostatnia Aktualizacja:
Informacja o firmie, dane potrzebne do skontaktowania się z nami
Home About Us Localization Products Contact WWW Jeżeli uważacie Państwo że strona jest atrakcyja proponujemy przesłanie adresu strony znajomemu.REGULAMIN
STRONY INTERNETOWEJ WWW.RC-IKAR.PL

 • Sklep stacjonarny IKAR-CM prowadzi sprzedaż detaliczną na miejcu pod wskazanym adresem lub wysyłkowo po wczesniejszym zlożeniu zamówienia. Zalecana forma kontaktu -telefonicznie lub E-mailem, na podstawie niniejszego Regulaminu.Nie jesteśmy sklepem internetowym, a nasza strona ma jedynie charakter informacyjno-edukacyjny(opisy, porady,naprawy,bogaty serwis zdjęciowy) poprzez naszą stonę nie możesz dokonać zakupu wystawionego towaru tak jak ma to miejsce w typowym sklepie internetowym.
 • Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.
 • Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.
 • Ceny podane w IKAR-CM są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 • Towary dostępne w IKAR-CM są wolne od wad fizycznych i prawnych
 • Wyjątek stanowią artykuły zamieszczone w dziale "okazje i wyprzedaże", czytaj podane informacje w nagłówku tego działu.

  Zakupy:

      Zakupy można dokonywać w następujący sposób:
 • Osobiście w sklepie w godz otwarcia podanych na naszej stronie,
 • telefonicznie pod podanym nr telefonu-61 811 54 24.
      Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie informacyjnej IKAR-CM przy kupowanym towarze w momencie dokonania zakupu czy złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu.
      Powyższe nie dotyczy artykułów zamieszczanych w dziale "Okazje i wyprzedaże" czytaj podane informacje w nagłówku tego działu.
 • Informacje znajdujące się na stronie internetowej IKAR-CM nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego

  Płatności:

 • W momencie dokonywania zakupu osobiście (brak możliwości płacenia kartą płatniczą)
 • Wysyłkowo za pobraniem,lub po wcześniejszym dokonaniu zapłaty na nasze konto.
 • Forma płatności do wyboru.
 • Koszty przesyłki pokrywa kupujący.
 • Warunkiem wysłania towaru po wykonaniu przelewu na nasze konto jest zaksięgowanie kwoty do zapłaty na naszym koncie firmowym IKAR-CM

  Ceny przesyłek
 • za pobraniem 25 zl do 5 kg, 35zł do 10 kg
 • po dokonaniu zapłaty na konto 20 zł - modele lub paczki do 10 kg,
 • przesyłki powyżej 10 kg lub w przypadku kiedy przesyłka ma charakter ponadgabarytowy wg cennika wybranej firmy.(do uzgodnienia wg życzenia klijęta)
 • Przesyłki są realizowane dwa razy w tygodniu -wtorek oraz piątek .

  Reklamacje:

 • Poniższe nie dotyczy artykułów z działu "Okazje i wyprzedaże" czytaj podane informacje w nagłówku tego działu.
 • Najlepiej osobiście w siedzibie naszego sklepu.
 • Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez Klienta dowodu zakupu towaru (paragon fiskalny lub faktura VAT).
 • W przypadku zakupu wysyłkowego i niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do IKAR-CM reklamowany towar wraz z opisem niezgodności lub uszkodzenia.
 • IKAR-CM ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności. W przypadku, gdy weryfikacja niezgodności wymaga zasięgnięcia opinii biegłego, bądź przedstawiciela producenta towaru, termin do ustosunkowania się IKAR-CM ulega przedłużeniu o czas uzyskania przez IKA-CM takiej opinii.
 • Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi IKAR-CM

  Odstąpienie od umowy:

 • Poniższe nie dotyczy artykułów z działu "Okazje i wyprzedaże" czytaj podane informacje w nagłówku tego działu.
 • Na podstawie Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. Klient ma prawo odstąpienia od umowy.
 • Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne jeżeli Klient złoży IKAR-CM, w terminie 14 dni od odbioru towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 • Klient zwraca towar do IKAR-CM w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrócony towar powinien być w stanie nienaruszonym, w tym powinien być kompletny, w fabrycznym opakowaniu, nie może nosić śladów eksploatacji. Koszty przesyłki ponosi Klient.
 • W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki, IKAR-CM sprawdzi stan przekazanego produktu.
 • W terminie 7 dni od sprawdzenia towaru IKAR-CM zwraca Klientowi zapłaconą kwotę. Klient powinien wskazać numer rachunku bankowego, na jaki ma zostać przelana zwracana kwota.

  W przypadku odstąpienia od umowy należy pobrać i wypełnić poniższy formularz i przesłać go na adres firmy .

  FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

  Koszt zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy: 

  1.W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru.
  Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur:
    1.Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej . Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce "Rozstrzyganie sporów konsumenckich". 

  Ochrona prywatności:

 • Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.
 • IKAR-CM nie prowadzi polityki przechowywania danych osobowych swoich klientów, po realizacji zamówienia są one usuwane z bazy .
 • Własność intelektualna: Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej IKAR-CM(w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody IKAR-CM.

  Wejście w życie i zmiany regulaminu:

 • Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej IKAR-CM.
 • Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej IKAR-CM.
 • Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta.